HOME
                                          Excelleren als organisatie  in een dynamische maatschappij en in een
economisch en financieel bestel, dat onder druk staat, is geen sinecure. Dit geldt voor alle sectoren,
publiek of privaat of 'daar tussen in'. De adviesgroep LEREN EXCELLEREN  kent  een aantal
samenwerkingsverbanden met adviespartners, die alle beschikken over dezelfde kernwaarde: de
bereidheid te leren van anderen en het geleerde daarbij toe te passen bij relevante
adviesopdrachten. Daarbij hanteren wij de basisfilosofie die van het in leersituaties brengen van
managers en managementteams zonder daarbij belerend over te komen.

De aanpak van de groep geschiedt met onderstaande kernactiviteiten
Diagnose; het analyseren van de probleemstelling en vraag van de klant met als resultaat een
rapportage (schriftelijk, mondeling, een presentatie of combinatie)
Advies; Op basis van een gedegen analyse (zie diagnose) ontwikkelen van een oplossing voor de
probleemstelling.
Training; Het opleiden en trainen van managers, teamleiders, stafmedewerkers,
kwaliteitsmedewerkers en medewerkers voor de relevante onderwerpen voor verbetering van de organisatie
Coaching; Het begeleiden (managers, team en medewerkers bij de uitvoering van de verbeter- en
verandertrajecten.

Voor alle activiteiten kunnen het INK-managementmodel, het 7S-model, leanmanagement, de A3-
methodiek en andere modellen en instrumenten worden ingezet als ondersteuning.
Onze inhoudelijke sterkten zijn: Leiderschap, strategie en beleid, verandermanagement, versterking
van de planning & control (policy deployment), procesmanagement, ketenmanagement,
kennismanagement en prestatiemanagement. Vooral de doorvertaling van strategie naar beleid en
de implementatie van beleid is een sterkte, die gebaseerd is op praktijkervaring en aanwezige kerncompetenties.

Contact
Hans van Houcke
Tuinweg 16
3284 XS Zuid-Beijerland
0186660640
0653995948
hvhcon@wxs.nl
lerenexcelleren.nl     
lerenexcelleren.com

Associatie
TNO Management Consultants
Steenbokstraat 21
7324 AZ Apeldoorn
055 3689800
tno-managementconsultants.nl

website: Marwo multimedia